წიგნის სარჩევი

ვიკიწიგნებიდან

HTLM_ის გაცნობა[რედაქტირება]

 1. ნაბიჯი 1 - "პირველი ნაბიჯები - ვსწავლობთ მუშაობას".
 2. ნაბიჯი 2 - "რა არის ტეგები?".
 3. ნაბიჯი 3 - "აუცილებელი ტეგები. ..."


უმარტივესი ცნებები[რედაქტირება]

 1. ნაბიჯი 3.1 - "უმარტივესი პრაქტიკა - ვიწყებთ მუშაობას.".
 2. ნაბიჯი 4 - "გავაფერადოთ ჩვენი ნამუშევარი. როგორ შევცვალოთ ტექსტის ფერი?".
 3. ნაბიჯი 5 - "შევცვალოთ ფონის ფერი. "ფერების ეთიკის" მოკლე მიმოხილვა".
 4. ნაბიჯი 6 - "პარაგრაფები და div. ვსწავლობთ ტექსტის გამოსახვას."
 5. ნაბიჯი 7 - "თურმე ტექსტის ზომის რეგულირებაც შეიძლება.".
 6. ნაბიჯი 8 - "ვქმნით ტექსტის სტილს საკუთარი ხელებით".
 7. ნაბიჯი 9 - "ვარეგულირებთ შრიფტებს.".
 8. ნაბიჯი 10 - "ვეცნობით სურათებს".
 9. ნაბიჯი 11 - "ვსწავლობთ სურათებთან მუშაობას.".
 10. ნაბიჯი 12 - "ცოტა მეტი ტექსტისა და სურათის განლაგებაზე.".
 11. ნაბიჯი 13 - "რა არის ბმული?".
 12. ნაბიჯი 14 - "ვაგზავნით ელ-ფოსტას.".
 13. ნაბიჯი 15 - "სურათის კიდევ ერთი შესაძლებლობა - ბმული.".
 14. ნაბიჯი 16 - "ბმულების თავისებურებანი".
 15. ნაბიჯი 17 - "რუკები - როგორ გავხადოთ სურათის ნაწილი ბმული?".
 16. ნაბიჯი 18 - "რუკები - როგორ გავხადოთ სურათის ნაწილი ბმული? ნაწილი 2".
 17. ნაბიჯი 19 - "რუკები - როგორ გავხადოთ სურათის ნაწილი ბმული? ნაწილი 3".
 18. ნაბიჯი 20 - "შიდა ბმულები".

ცხრილები[რედაქტირება]

 1. ნაბიჯი 21 - "ვქმნით ცხრილებს".
 2. ნაბიჯი 22 - "ვქმნით ცხრილებს - გაგრძელება.
 3. ნაბიჯი 23 - "ცხრილები - ვერტიკალის მართვა (valign)".
 4. ნაბიჯი 24 - "უჯრების მართვა (rowspan, colspan)".
 5. ნაბიჯი 25 - "უჯრების მართვა (cellspacing და cellpadding)".
 6. ნაბიჯი 26 - "ცხრილების მართვა(დამატებითი ელემენტები)".
 7. ნაბიჯი 27 - "ცხრილების მართვა(ჩარჩოები)".
 8. ნაბიჯი 28 - "პრაქტიკა".


ფრეიმები[რედაქტირება]

 1. ნაბიჯი 29 - "ვეცნობით ფრეიმებს".
 2. ნაბიჯი 30 - "ვსწავლობთ ფრეიმების შექმნას".
 3. ნაბიჯი 31 - "ვსწავლობთ ფრეიმების შექმნას - ნაწილი 2".
 4. ნაბიჯი 32 - "ვსწავლობთ ფრეიმების შექმნას - ნაწილი 3".
 5. ნაბიჯი 33 - "ვხსნით ბმულს სხვა ფრეიმში".
 6. ნაბიჯი 34 - "ვმართავთ ფრეიმებს".
 7. ნაბიჯი 35 - "რა არის IFRAME?".


დამატება[რედაქტირება]

 1. ნაბიჯი 36 - "სპეცსიმბოლოები, ანუ საჭირო თავის ტკივილი".
 2. ნაბიჯი 37 - "ხაზების შესახებ".
 3. ნაბიჯი 38 - "ვაცილებთ დაშორებას ბროუზერის კედლებსა და კონტენტს შორის".
 4. ნაბიჯი 39 - "ვაკეთებთ ჩამონათვალს".
 5. ნაბიჯი 40 - "ვაკეთებთ ჩამონათვალს - გაგრძელება".
 6. ნაბიჯი 41 - "რა არის მორბენალი სტრიქონი".
 7. ბოლოსიტყვაობა + სასარგებლო ბმულები


 მთავარი გვერდი