გრძელი გვერდები

ნავიგაციაზე გადასვლა ძიებაზე გადასვლა

ქვემოთ მოცემულია 50-მდე შედეგი, 1-იდან 50-მდე დიაპაზონში.

ნახვა (წინა 50) (შემდეგი 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

 1. (ისტ.) ‎NewTek LightWave 3D/ამოსაბეჭდი ვერსია ‎[395 399 ბაიტი]
 2. (ისტ.) ‎Graphisoft ArchiCAD - ბაზური არქიკადი/ამოსაბეჭდი ვერსია ‎[242 845 ბაიტი]
 3. (ისტ.) ‎PHP/ამოსაბეჭდი ვერსია ‎[170 240 ბაიტი]
 4. (ისტ.) ‎ძველი რომის ისტორია/იტალიის დაპყრობა ‎[154 531 ბაიტი]
 5. (ისტ.) ‎მაღლივი შენობის სეისმურ ზემოქმედებაზე გაანგარიშების სპეციფიკა ‎[151 408 ბაიტი]
 6. (ისტ.) ‎ძველი რომის ისტორია/პუნიკური ომები ‎[140 026 ბაიტი]
 7. (ისტ.) ‎ძველი რომის ისტორია/რომის სამეფო ‎[122 678 ბაიტი]
 8. (ისტ.) ‎ძველი რომის ისტორია/ადრეული რესპუბლიკა ‎[122 261 ბაიტი]
 9. (ისტ.) ‎Windows XP სახელმძღვანელო/Windows XP-ს გრაფიკული გარსი ‎[111 053 ბაიტი]
 10. (ისტ.) ‎ნაგებობების გაანგარიშება სეისმომედეგობაზე არაწრფივი სტატიკური მეთოდის ანუ Pushover გამოყენებით ‎[97 980 ბაიტი]
 11. (ისტ.) ‎ევროკოდი 8-3 ძირითადი კრიტერიუმები ‎[93 825 ბაიტი]
 12. (ისტ.) ‎გრუნტის მათემატიკური მოდელების განვითარება და გამოყენება ‎[84 945 ბაიტი]
 13. (ისტ.) ‎მიწისძვრის შედეგად დაზიანებული შენობების აღდგენა-გაძლიერების ძირითადი სტრატეგია ‎[77 557 ბაიტი]
 14. (ისტ.) ‎Java/შესავალი Java-ში/Java-ზე პროგრამირების ელემენტები ‎[70 907 ბაიტი]
 15. (ისტ.) ‎სახალისო ფიზიკა/თავი პირველი ‎[70 876 ბაიტი]
 16. (ისტ.) ‎პერსონალური კომპიუტერი ‎[64 952 ბაიტი]
 17. (ისტ.) ‎თავი 1 - ბუნებრივი და ხელოვნური ფერდობების სტატიკური და სეისმური მდგრადობის ზოგიერთი ასპექტი ‎[63 805 ბაიტი]
 18. (ისტ.) ‎GNU GPL ‎[56 292 ბაიტი]
 19. (ისტ.) ‎აზიის უძველესი ისტორია/სარჩევი/შუმერი ‎[50 919 ბაიტი]
 20. (ისტ.) ‎ფერდობების სტატიკური მდგრადობის განსაზღვრისათვის გამოყენებული საანგარიშო მეთოდები ‎[50 513 ბაიტი]
 21. (ისტ.) ‎მაღლივ შენობებში გამოყენებული ტვირთმზიდი კონსტრუქციები ‎[48 094 ბაიტი]
 22. (ისტ.) ‎ფაილური სისტემები ‎[46 543 ბაიტი]
 23. (ისტ.) ‎აზიის უძველესი ისტორია/სარჩევი/ხეთების სამეფო ‎[46 531 ბაიტი]
 24. (ისტ.) ‎ღია ოფისი (Open Office)/ნაწილი 1 - OpenOffice.org საოფისე პროგრამათა პაკეტის მიმოხილვა ‎[42 685 ბაიტი]
 25. (ისტ.) ‎Autodesk 3D Studio Max/მოდელირება ‎[41 042 ბაიტი]
 26. (ისტ.) ‎ღია ოფისი (Open Office)/ნაწილი 2 Writer – ტექსტური რედაქტორი/გვერდების ფორმატირება ‎[39 956 ბაიტი]
 27. (ისტ.) ‎სახალისო ფიზიკა/თავი მესამე ‎[39 556 ბაიტი]
 28. (ისტ.) ‎მიწისძვრის შედეგად გრუნტის გათხევადების ეფექტის გავლენა ფერდობების მდგრადობაზე ‎[38 090 ბაიტი]
 29. (ისტ.) ‎Windows XP სახელმძღვანელო/კომპიუტერების შესახებ ‎[37 633 ბაიტი]
 30. (ისტ.) ‎ფერდობების სეისმური მდგრადობის გაანგარიშება EN 1998-1:2004 და EN 1998-5:2004-ის მიხედვით ‎[36 332 ბაიტი]
 31. (ისტ.) ‎ევროკოდი-8 ‎[36 111 ბაიტი]
 32. (ისტ.) ‎Autodesk 3D Studio Max/3Ds Max-ში მუშაობის პრინციპები ‎[34 612 ბაიტი]
 33. (ისტ.) ‎NewTek LightWave 3D/გეომეტრიის რედაქტირება ‎[32 630 ბაიტი]
 34. (ისტ.) ‎ღია ოფისი (Open Office)/ნაწილი 2 Writer – ტექსტური რედაქტორი/ცხრილები ‎[32 420 ბაიტი]
 35. (ისტ.) ‎ფერდობების სეისმური მდგრადობის განსაზღვრისათვის გამოყენებული საანგარიშო მეთოდები ‎[32 100 ბაიტი]
 36. (ისტ.) ‎Ajax/ამოსაბეჭდი ვერსია ‎[31 986 ბაიტი]
 37. (ისტ.) ‎Autodesk 3D Studio Max/სამგანზომილებიანი ანიმაციის შექმნა ‎[31 470 ბაიტი]
 38. (ისტ.) ‎ძველი რომის ისტორია/რომის დაარსება ‎[31 256 ბაიტი]
 39. (ისტ.) ‎მექანიკა/სხეულის წონა/აჩქარებულად მოძრავი სხეულის წონა ‎[31 034 ბაიტი]
 40. (ისტ.) ‎ძველი რომის ისტორია/რესპუბლიკის კულტურა ‎[30 679 ბაიტი]
 41. (ისტ.) ‎აჩქარებულად მოძრავი სხეულის წონა ‎[30 584 ბაიტი]
 42. (ისტ.) ‎NewTek LightWave 3D/ორგანული მოდელირება ‎[28 068 ბაიტი]
 43. (ისტ.) ‎Graphisoft ArchiCAD/4.3. ელემენტების რედაქტირების მეთოდები ‎[27 905 ბაიტი]
 44. (ისტ.) ‎Autodesk 3D Studio Max/მოდული Character Studio ‎[27 787 ბაიტი]
 45. (ისტ.) ‎NewTek LightWave 3D/წერტილები და პოლიგონები ‎[27 477 ბაიტი]
 46. (ისტ.) ‎ფერდობების მდგრადობის გაზრდის ზოგიერთი ღონისძიება ‎[25 886 ბაიტი]
 47. (ისტ.) ‎1412 წ. - კონსტანტინე I-ის დაღუპვა ‎[25 619 ბაიტი]
 48. (ისტ.) ‎ღია ოფისი (Open Office)/ნაწილი 2 Writer – ტექსტური რედაქტორი/ტექსტის ფორმატირება ‎[25 480 ბაიტი]
 49. (ისტ.) ‎RSS/ამოსაბეჭდი ვერსია ‎[25 076 ბაიტი]
 50. (ისტ.) ‎Graphisoft ArchiCAD/3.2. პროექტის რეკვიზიტები ‎[23 816 ბაიტი]

ნახვა (წინა 50) (შემდეგი 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).