გრძელი გვერდები

Jump to navigation Jump to search

ქვემოთ მოცემულია 50-მდე შედეგი, 1-იდან 50-მდე დიაპაზონში.

ნახვა (წინა 50) (შემდეგი 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

 1. (ისტ.) ‎NewTek LightWave 3D/ამოსაბეჭდი ვერსია ‎[395,396 ბაიტი]
 2. (ისტ.) ‎Graphisoft ArchiCAD - ბაზური არქიკადი/ამოსაბეჭდი ვერსია ‎[242,845 ბაიტი]
 3. (ისტ.) ‎PHP/ამოსაბეჭდი ვერსია ‎[170,233 ბაიტი]
 4. (ისტ.) ‎ძველი რომის ისტორია/იტალიის დაპყრობა ‎[154,506 ბაიტი]
 5. (ისტ.) ‎მაღლივი შენობის სეისმურ ზემოქმედებაზე გაანგარიშების სპეციფიკა ‎[151,409 ბაიტი]
 6. (ისტ.) ‎ძველი რომის ისტორია/პუნიკური ომები ‎[140,024 ბაიტი]
 7. (ისტ.) ‎ძველი რომის ისტორია/რომის სამეფო ‎[122,669 ბაიტი]
 8. (ისტ.) ‎ძველი რომის ისტორია/ადრეული რესპუბლიკა ‎[122,261 ბაიტი]
 9. (ისტ.) ‎Windows XP სახელმძღვანელო/Windows XP-ს გრაფიკული გარსი ‎[111,054 ბაიტი]
 10. (ისტ.) ‎ნაგებობების გაანგარიშება სეისმომედეგობაზე არაწრფივი სტატიკური მეთოდის ანუ Pushover გამოყენებით ‎[97,980 ბაიტი]
 11. (ისტ.) ‎ევროკოდი 8-3 ძირითადი კრიტერიუმები ‎[93,826 ბაიტი]
 12. (ისტ.) ‎გრუნტის მათემატიკური მოდელების განვითარება და გამოყენება ‎[84,945 ბაიტი]
 13. (ისტ.) ‎მიწისძვრის შედეგად დაზიანებული შენობების აღდგენა-გაძლიერების ძირითადი სტრატეგია ‎[77,557 ბაიტი]
 14. (ისტ.) ‎Java/შესავალი Java-ში/Java-ზე პროგრამირების ელემენტები ‎[70,907 ბაიტი]
 15. (ისტ.) ‎სახალისო ფიზიკა/თავი პირველი ‎[70,877 ბაიტი]
 16. (ისტ.) ‎პერსონალური კომპიუტერი ‎[64,951 ბაიტი]
 17. (ისტ.) ‎თავი 1 - ბუნებრივი და ხელოვნური ფერდობების სტატიკური და სეისმური მდგრადობის ზოგიერთი ასპექტი ‎[63,805 ბაიტი]
 18. (ისტ.) ‎GNU GPL ‎[56,292 ბაიტი]
 19. (ისტ.) ‎აზიის უძველესი ისტორია/სარჩევი/შუმერი ‎[50,919 ბაიტი]
 20. (ისტ.) ‎ფერდობების სტატიკური მდგრადობის განსაზღვრისათვის გამოყენებული საანგარიშო მეთოდები ‎[50,511 ბაიტი]
 21. (ისტ.) ‎მაღლივ შენობებში გამოყენებული ტვირთმზიდი კონსტრუქციები ‎[48,094 ბაიტი]
 22. (ისტ.) ‎ფაილური სისტემები ‎[46,543 ბაიტი]
 23. (ისტ.) ‎ღია ოფისი (Open Office)/ნაწილი 1 - OpenOffice.org საოფისე პროგრამათა პაკეტის მიმოხილვა ‎[42,684 ბაიტი]
 24. (ისტ.) ‎Autodesk 3D Studio Max/მოდელირება ‎[41,042 ბაიტი]
 25. (ისტ.) ‎აზიის უძველესი ისტორია/სარჩევი/ხეთების სამეფო ‎[40,552 ბაიტი]
 26. (ისტ.) ‎ღია ოფისი (Open Office)/ნაწილი 2 Writer – ტექსტური რედაქტორი/გვერდების ფორმატირება ‎[39,959 ბაიტი]
 27. (ისტ.) ‎სახალისო ფიზიკა/თავი მესამე ‎[39,558 ბაიტი]
 28. (ისტ.) ‎მიწისძვრის შედეგად გრუნტის გათხევადების ეფექტის გავლენა ფერდობების მდგრადობაზე ‎[38,090 ბაიტი]
 29. (ისტ.) ‎Windows XP სახელმძღვანელო/კომპიუტერების შესახებ ‎[37,633 ბაიტი]
 30. (ისტ.) ‎ფერდობების სეისმური მდგრადობის გაანგარიშება EN 1998-1:2004 და EN 1998-5:2004-ის მიხედვით ‎[36,332 ბაიტი]
 31. (ისტ.) ‎ევროკოდი-8 ‎[36,111 ბაიტი]
 32. (ისტ.) ‎Autodesk 3D Studio Max/3Ds Max-ში მუშაობის პრინციპები ‎[34,612 ბაიტი]
 33. (ისტ.) ‎NewTek LightWave 3D/გეომეტრიის რედაქტირება ‎[32,629 ბაიტი]
 34. (ისტ.) ‎ღია ოფისი (Open Office)/ნაწილი 2 Writer – ტექსტური რედაქტორი/ცხრილები ‎[32,420 ბაიტი]
 35. (ისტ.) ‎ფერდობების სეისმური მდგრადობის განსაზღვრისათვის გამოყენებული საანგარიშო მეთოდები ‎[32,100 ბაიტი]
 36. (ისტ.) ‎Ajax/ამოსაბეჭდი ვერსია ‎[31,986 ბაიტი]
 37. (ისტ.) ‎Autodesk 3D Studio Max/სამგანზომილებიანი ანიმაციის შექმნა ‎[31,470 ბაიტი]
 38. (ისტ.) ‎ძველი რომის ისტორია/რომის დაარსება ‎[31,256 ბაიტი]
 39. (ისტ.) ‎მექანიკა/სხეულის წონა/აჩქარებულად მოძრავი სხეულის წონა ‎[31,034 ბაიტი]
 40. (ისტ.) ‎ძველი რომის ისტორია/რესპუბლიკის კულტურა ‎[30,673 ბაიტი]
 41. (ისტ.) ‎აჩქარებულად მოძრავი სხეულის წონა ‎[30,584 ბაიტი]
 42. (ისტ.) ‎NewTek LightWave 3D/ორგანული მოდელირება ‎[28,068 ბაიტი]
 43. (ისტ.) ‎Graphisoft ArchiCAD/4.3. ელემენტების რედაქტირების მეთოდები ‎[27,905 ბაიტი]
 44. (ისტ.) ‎Autodesk 3D Studio Max/მოდული Character Studio ‎[27,790 ბაიტი]
 45. (ისტ.) ‎NewTek LightWave 3D/წერტილები და პოლიგონები ‎[27,477 ბაიტი]
 46. (ისტ.) ‎ფერდობების მდგრადობის გაზრდის ზოგიერთი ღონისძიება ‎[25,886 ბაიტი]
 47. (ისტ.) ‎1412 წ. - კონსტანტინე I-ის დაღუპვა ‎[25,619 ბაიტი]
 48. (ისტ.) ‎ღია ოფისი (Open Office)/ნაწილი 2 Writer – ტექსტური რედაქტორი/ტექსტის ფორმატირება ‎[25,480 ბაიტი]
 49. (ისტ.) ‎RSS/ამოსაბეჭდი ვერსია ‎[25,073 ბაიტი]
 50. (ისტ.) ‎Graphisoft ArchiCAD/3.2. პროექტის რეკვიზიტები ‎[23,816 ბაიტი]

ნახვა (წინა 50) (შემდეგი 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).