გადამისამართებების სია

Jump to navigation Jump to search

შემდეგი მონაცემები აღებულია ქეშიდან, უკანასკნელად ის განახლდა 14:48, 28 თებერვალი 2020. ქეშში ინახება მაქსიმუმ 5,000 ჩანაწერი.

ქვემოთ მოცემულია 50-მდე შედეგი, 1-იდან 50-მდე დიაპაზონში.

ნახვა (წინა 50) (შემდეგი 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

 1. C →‎ C (პროგრამირება)
 2. C(პროგრამირება) →‎ C (პროგრამირება)
 3. C(პროგრამირება)/რატომ C? →‎ C (პროგრამირება)/რატომ C?
 4. Css →‎ CSS
 5. Css/შესავალი →‎ CSS/შესავალი
 6. Graphisoft Archicad/2.1. ArchiCAD-ის ფანჯარა →‎ Graphisoft ArchiCAD/2.1. ArchiCAD-ის ფანჯარა
 7. Graphisoft Archicad/2.2.ფანჯრებში გამოსახულებების მართვა →‎ Graphisoft ArchiCAD/2.2. ფანჯრებში გამოსახულებების მართვა
 8. Graphisoft Archicad/2.3.მოძრავი პანელები →‎ Graphisoft ArchiCAD/2.3. მოძრავი პანელები
 9. Graphisoft Archicad/2.4.ინტერფეისის სხვა ელემენტები →‎ Graphisoft ArchiCAD/2.4. ინტერფეისის სხვა ელემენტები
 10. Graphisoft Archicad/2.5.პროგრამის ინტერფეისის კონფიგურაცია →‎ Graphisoft ArchiCAD/2.5. პროგრამის ინტერფეისის კონფიგურაცია
 11. Graphisoft Archicad/2.6.Archicad-ის დამხმარე სისტემა →‎ Graphisoft ArchiCAD/2.6. დამხმარე სისტემა
 12. Graphisoft Archicad/3.1. ბაზური იდეა →‎ Graphisoft ArchiCAD/3.1. ბაზური იდეა
 13. Graphisoft Archicad/3.2. პროექტის რეკვიზიტები →‎ Graphisoft ArchiCAD/3.2. პროექტის რეკვიზიტები
 14. Graphisoft Archicad/თავი 1 - Archicad-ში შესავალი →‎ Graphisoft ArchiCAD/თავი 1 - შესავალი
 15. HTML ის თვითმსწავლელი →‎ HTML-ის თვითმსწავლელი
 16. HyperText Markup Language →‎ HTML
 17. MediaWiki →‎ მედიავიკი
 18. ბუნებრივი და ხელოვნური ფერდობების სეისმური მდგრადობის განსაზღვრა/დანართი →‎ დანართი. თბილისში „სატივეს“ მშენებარე ფერდობის სტატიკური და სეისმური მდგრადობის ანგარიში
 19. ბუნებრივი და ხელოვნური ფერდობების სეისმური მდგრადობის განსაზღვრა/თავი 1 →‎ თავი 1 - ბუნებრივი და ხელოვნური ფერდობების სტატიკური და სეისმური მდგრადობის ზოგიერთი ასპექტი
 20. ბუნებრივი და ხელოვნური ფერდობების სეისმური მდგრადობის განსაზღვრა/თავი 2 →‎ მიწისძვრის შედეგად გრუნტის გათხევადების ეფექტის გავლენა ფერდობების მდგრადობაზე
 21. ბუნებრივი და ხელოვნური ფერდობების სეისმური მდგრადობის განსაზღვრა/თავი 3 →‎ ფერდობების სტატიკური მდგრადობის განსაზღვრისათვის გამოყენებული საანგარიშო მეთოდები
 22. ბუნებრივი და ხელოვნური ფერდობების სეისმური მდგრადობის განსაზღვრა/თავი 4 →‎ ფერდობების სეისმური მდგრადობის განსაზღვრისათვის გამოყენებული საანგარიშო მეთოდები
 23. ბუნებრივი და ხელოვნური ფერდობების სეისმური მდგრადობის განსაზღვრა/თავი 5 →‎ ფერდობების სეისმური მდგრადობის გაანგარიშება EN 1998-1:2004 და EN 1998-5:2004-ის მიხედვით
 24. ბუნებრივი და ხელოვნური ფერდობების სეისმური მდგრადობის განსაზღვრა/თავი 6 →‎ ფერდობების მდგრადობის გაზრდის ზოგიერთი ღონისძიება
 25. ბუნებრივი და ხელოვნური ფერდობების სეისმური მდგრადობის განსაზღვრა/თავი 7 →‎ გრუნტის მათემატიკური მოდელების განვითარება და გამოყენება
 26. გერმანული გრამატიკა →‎ გერმანული ენა/გრამატიკა
 27. დ:რეზ →‎ ვიკიწიგნები:რეზიუმე
 28. ვწ:ადმინ →‎ ვიკიწიგნები:ადმინისტრატორები
 29. ვწ:ვანდალი →‎ ვიკიწიგნები:ვანდალიზმი
 30. ვწ:თ →‎ ვიკიწიგნები:თარგები
 31. ვწ:კენჭი →‎ ვიკიწიგნები:კენჭისყრა
 32. კოქტეილები/ლონდონური ნისლი →‎ კოქტეილები/ ლონდონური ნისლი
 33. კოქტეილები/სექსი პლაჟზე →‎ კოქტეილები/ სექსი პლაჟზე
 34. კოქტეილები/წითელი მთვარე →‎ კოქტეილები/ წითელი მთვარე
 35. კულტურული ტურიზმი/თემა 1 →‎ თემა I კულტურული ტურიზმის როლი და ადგილი საერთაშორისო მოგზაურებებში
 36. კულტურული ტურიზმი/თემა 2 →‎ თემა II კულტურული ტურიზმის ბაზარი
 37. კულტურული ტურიზმი/თემა 4 →‎ თემა IV იუნესკოს როლი კულტურული ტურიზმის განვითარებაში
 38. კულტურული ტურიზმი/თემა 5 →‎ თემა V ექსკურსიის მომზადება და ჩატარება კულტურული ტურებისათვის
 39. კულტურული ტურიზმი/თემა 6 →‎ თემა VI საქართველოს ტურისტული ფირმების კულტურული ტურები
 40. კულტურული ტურიზმი/თემა 7 →‎ თემა VII აგროტურიზმი
 41. კულტურული ტურიზმი/თემა 8 →‎ თემა VIII საქალაქო ტურიზმი
 42. კულტურული ტურიზმი/თემა 9 →‎ თემა IX თემატური მოგზაურობების მნიშვნელობა თანამედროვე ტურიზმში და ქართული თემატური ტურები
 43. ნაგებობების გაანგარიშება სეისმომედეგობაზე არაწრფივი სტატიკური მეთოდის გამოყენებით →‎ ნაგებობების გაანგარიშება სეისმომედეგობაზე არაწრფივი სტატიკური მეთოდის ანუ Pushover გამოყენებით
 44. ფურცლები საქართველოს მატიანედან/1412 წ. - კონსტანტინე I-ის დაღუპვა →‎ 1412 წ. - კონსტანტინე I-ის დაღუპვა
 45. ფურცლები საქართველოს მატიანედან/1477 წ. უზუნ-ჰასანის ლაშქრობა საქართველოში →‎ 1477 წ. - უზუნ-ჰასანის ლაშქრობა საქართველოში
 46. ფურცლები საქართველოს მატიანედან/1483 წ. იაყუბ-ხანის ლაშქრობა საქართველოში →‎ 1483 წ. - იაყუბ-ხანის ლაშქრობა საქართველოში
 47. ფურცლები საქართველოს მატიანედან/1487 წ. - იაყუბის სარდალ ხალილ-ბეგის დამარცხება ქართველებთან →‎ 1487 წ. - იაყუბის სარდალ ხალილ-ბეგის დამარცხება ქართველებთან
 48. ფურცლები საქართველოს მატიანედან/1500 წ. - შაჰ-ისმაილის სარდლის ხოლეფა-ბეგის ლაშქრობა საქართველოში →‎ 1500 წ. - ხოლეფა-ბეგის ლაშქრობა საქართველოში
 49. ფურცლები საქართველოს მატიანედან/1516 წ. - დივ-სულთან რუმლუს ლაშქრობა სამცხეში →‎ 1516 წ. - დივ-სულთან რუმლუს ლაშქრობა სამცხეში
 50. ფურცლები საქართველოს მატიანედან/1518 წ. - დივ-სულთანის მიერ ქართლის დალაშქვრა →‎ 1518 წ. - დივ-სულთანის მიერ ქართლის დალაშქვრა

ნახვა (წინა 50) (შემდეგი 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).