შინაარსზე გადასვლა

Graphisoft ArchiCAD/2.6. დამხმარე სისტემა

ვიკიწიგნებიდან

ArchiCAD-ს გააჩნია მრავალდონიანი დამხმარე სისტემა, რომელიც შეიცავს ინტერფეისის ყოველი ელემენტის ჩამოსაშლელ მინიშნებას.
დახმარების გამოძახება შესაძლებელია მენიუდან Help (დახმარება);

ჩამოსაშლელი მინიშნებები[რედაქტირება]

ჩამოსაშლელი მინიშნებები ჩნდება ინტერფეისის ნებისმიერ ელემენტზე თაგუნას მარჯვენა ღილაკით მოქმედებისას( ინტრუმენტების პანელის ღილაკები, ან სხვა პანელები, ჩამოსაშლელი მინიუები, სიები, გადამრთველები და ა.შ. )(სურ. 53). ტექსტურ ან რიცხვით ველზე თგუნას მარჯვენა ღილაკით მოქმედებისას გამოდის კონტექსტური მენიუ, რომლის საშუალებითაც შესაძლებელია ველში არსებული ინფორმაციის რედაქტირება, ან ჩამოსაშლელი მინიშნების გამოჩენა.


ჩაშენებული დახმარება[რედაქტირება]

ჩაშენებული დახმარება იხსნება კლავიატურაზე <F1> ღილაკზე მოქმედებით, ან მენიუს ბრძანებით Help(დახმარება)/ArchiCAD Help(სურ. 54).


მინიშნებები მიმდინარე ოპერაციებზე[რედაქტირება]

ელემეტების შექმნის ან რედაქტირების ოპერაციების შესრულებისას სამუშაო ფანჯრის ქვედა ნაწილში ჩნდებიან მინიშნებები, რომლებიც მოკლედ აღწერენ მიმდინარე ოპერაციის შესრულებას(სურ. 55). ამას გარდა, თუ არჩეულია მინიშნებების გამოსახვა მიმდინარე ოპერაციის მინიშნებები შესაძლოა გამოისახონ მართვის პანელის ქვედა ნაწილში(სურ. 56).