შინაარსზე გადასვლა

C (პროგრამირება)/რას ჰგავს C-ში დაწერილი პროგრამა?

ვიკიწიგნებიდან
#include <stdio.h>

int main()
{
    printf("Hello world!\n");

    return 0;
}

ეს არის პროგრამა რომელიც ეკრანზე ბეჭდავს Hello world!-ს. დაწვრილებით ავხსნათ რა წერია ამ კოდში.

int main()

დეკლარირებულია ფუნქცია სახელად main, მას მოყვება () რაც მიგვანიშნებს რომ იგი ფუნქციაა, ალბათ აგრეთვე შეამჩნიეთ რომ მას წინ წერია int-ი, სიტყვა integer-ის შემოკლებითი ფორმაა, ნიშნავს რომ ეს ფუნქცია აბრუნებს რაოდენობას რომელიც მთელი რიცხვის ტიპისაა.

{ და }

მოიცავს ფუნქციის კოდს, ანუ რასაც ფუნქცია ასრულებს, ამ შემთხვევაში ეკრანზე წერს Hello world!-ს

#include <stdio.h>

წყარო კოდის ფაილს უმატებს stdio.h ფაილში დეკლარირებულ ფუნქციებს. ამ შემთხვევაში ფუნქცია printf-s.

printf("Hello world!\n");

ეს არის სტანდარტული ფუნქცია printf-ი რომელსაც შეუძლია ეკრანძე ტექსტი დაბეჭდოს, ამ მაგალითში Hello world!-ი.

return 0;

ეს არის ბოლო ინსტრუქცია რომელიც ფუნქციას ასრულებს რაოდენობის დაბრუნებით, ამ მაგალითში ოპერაციულ სისტემას უბრუნებს რაოდენობა 0-ს,რაც მიანიშნებს რომ ფუნქცია შეცდომის გარეშე დასრულდა.