ბუნებრივი და ხელოვნური ფერდობების სეისმური მდგრადობის განსაზღვრა

ვიკიწიგნებიდან
ნავიგაციაზე გადასვლა ძიებაზე გადასვლა

Wikibook.svg ეს წიგნი დევს საინჟინრო მეცნიერებების თაროზე.

Seismology2.jpg
სანიმუშო წიგნი ეს ვიკიწიგნი არჩეულია სანიმუშო წიგნად 2008 წლის მარტში!
  1. ბუნებრივი და ხელოვნური ფერდობების სტატიკური და სეისმური მდგრადობის ზოგიერთი ასპექტი
  2. მიწისძვრის შედეგად გრუნტის გათხევადების ეფექტის გავლენა ფერდობების სტატიკურ და სეისმურ მდგრადობაზე
  3. ფერდობების სტატიკური მდგრადობის განსაზღვრისათვის გამოყენებული საანგარიშო მეთოდები
  4. ფერდობების სეისმური მდგრადობის განსაზღვრისათვის გამოყენებული საანგარიშო მეთოდები
  5. ფერდობების სეისმური მდგრადობის გაანგარიშება EN 1998-1:2004 და EN 1998-5:2004-ის მიხედვით
  6. ფერდობების მდგრადობის გაზრდის ზოგიერთი ღონისძიება
  7. გრუნტის მათემატიკური მოდელების განვითარება და გამოყენება

დანართი. თბილისში „სატივეს“ მშენებარე ფერდობის სტატიკური და სეისმური მდგრადობის ანგარიში


გამოყენებული ლიტერატურა

ვიკიწიგნები
ბუნებრივი და ხელოვნური ფერდობების სეისმური მდგრადობის განსაზღვრა ამოსაბეჭდი ვერსია ხელმისაწვდომია. (რედაქტირება)