გერმანული ენა/გრამატიკა

ვიკიწიგნებიდან
Deutschland

არსებითი სახელი[რედაქტირება]

არტიკლი[რედაქტირება]

ნაცვალსახელი[რედაქტირება]

ზედსართავი სახელი[რედაქტირება]

წინდებულები[რედაქტირება]

ზმნა[რედაქტირება]