გერმანული გრამატიკა/პირის და კუთვნულებითი ნაცვალსახელები

ვიკიწიგნებიდან
ნავიგაციაზე გადასვლა ძიებაზე გადასვლა

პირის ნაცვალსახელის ბრუნვა

Nominativ Akkusativ Dativ Genitiv
ich mich mir mein- *
du dich dir dein- *
er ihn ihm sein- *
sie sie ihr ihr- *
es es ihm sein- *
Sie (თქვენობით) Sie Ihnen Ihr- *
wir uns uns unser- *
ihr euch euch euer- *
sie sie ihnen ihr- *
Sie (თქვენობით მრავლ.) Sie Ihnen Ihr- *


პირის ნაცვალსახელები ნათესაობით ბრუნვაში არ გამოიყენება.

კუთვნილებითი ნაცვალსახელები

მამრობითი მდედრობითი საშუალო მრავლობითი
mein meine mein meine
dein deine dein deine
sein seine sein seine
ihr ihre ihr ihre
sein seine sein seine
unser uns(e)re unser uns(e)re
euer euere euer euere
ihr ihre ihr ihre
Ihr Ihre Ihr Ihre


კუთვნილებითი ნაცვალსახელის ბრუნვა მხოლობით რიცხვში
მამრობითი მდედრობითი საშუალო
Nom. mein Freund meine Freundin mein Haus
Akk. meinen Freund meine Freundin mein Haus
Dat. meinem Freund meiner Freundin meinem Haus
Gen. meines Freundes meiner Freundin meines Hauses


კუთვნილებითი ნაცვალსახელის ბრუნვა მრავლობით რიცხვში
მამრ/მდედრ/საშ
Nom. meine Freunde / Freundinnen / Häuser
Akk. meine Freunde / Freundinnen / Häuser
Dat. meinen Freunden / Freundinnen / Häusern
Gen. meiner Freunde / Freundinnen / Häuser