შინაარსზე გადასვლა

დახმარება:რა არის მოდული

ვიკიწიგნებიდან


იხ. ასევე: Wikibooks:კითხვარი

ვიკიწიგნის მოდული განისაზღვრება როგორც გვერდი, რომელიც შეიცავს სახელმძღვანელოს ტიპის ტექსტს.

იხილეთ სპეციალური:Allpages ვიკიწიგნის სტატიების სიისთვის სპეციალური:Statistics ვიკიწიგნის ზრდის სტატისტიკისთვის.

"მოდული" შეიცავს ყველა გვერდს ყველა განსაზღვრულ სახელთა სივრცეში, რომლებიც გამოიყენება განსაზღვრული მიზნებისთვის, როგორიცაა:

  • ვიკიწიგნების და ვიკიწიგნების განხილვის სახელთა სივრცე მეტა გვერდებისთვის, რაც ვიკიწიგნებთანაა კავშირში (მაგალითად, Wikibooks:ჩაიხანა და მისი განხილვის გვერდი, Wikibooks განხილვა:ჩაიხანა);
  • განხილვა არის განხილვების სახელთა სივრცე, აქ განიხილება გვერდის შიგთავსი (მაგალითად, განხილვა:მთავარი გვერდი);
  • სპეციალურის და სპეციალური განხილვის სახელთა სივრცე არის გვერდებისთვის, რომელიც პროგრამის მიერ იქმნება (მაგალითად, სპეციალური:სტატისტიკა);
  • მომხმარებელი და მომხმარებელი განხილვა არის სახელთა სივრცე გვერდებისთვის, რომლებზეც არის ვიკიწიგნების მომხმარებლების ინფორმაცია;
  • სურათი და სურათი განხილვა სახელთა სივრცე რომელიც გამოიყენება ატვირთული სურათების ატრიბუტების ასასახად;
  • თარგი and თარგი განხილვა სახელთა სივრცე რომელიც გამოიყენება თარგებისთვის;
  • კატეგორია და კატეგორია განხილვა სახელთა სივრცე, მოდულების ჯგუფების განსასაზღვრად.

მაგრამ ამ სახელთა სივრცეებში ყველა გვერდი არ მოისაზრება მოდულებად; თუნდაც:

ავტოგანსაზღვრება, რომელსაც პროგრამა იყენებს სპეციალური:სტატისტიკაში არის ასე: მოდული არის ნებისმიერი გვერდი რომელიც არის მოდულთა სახელთა სივრცეში, არაა გადამისამართების გვერდებში და შეიცავს ერთ ვიკიბმულს მაინც.

იხილეთ Wikibooks:გვერდების სახელები სტატიების სახელების წესების გასაგებად Wikibooks:დაცული გვერდი გვერდების სიისთვის, რომლის რედაქტირება მხოლოდ ადმინისტრატორებს შეუძლიათ.


შემდეგი: რედაქტირება >>