შინაარსზე გადასვლა

Objective-C/აცესორები

ვიკიწიგნებიდან

ყველა ეგზემპლარის ცვლადი Objective-C-ში საწყისად დახურულია, ამიტომ თქვენ უნდა გამოიყენოთ აცესორები ამ მნიშვენელობების შესაცვლელად და მისაღებად. ამის ორი სინტაქსი არსებობოს: პირველი, ტრადიციული, სინტაქსი:

[photo setCaption:@"Day at the Beach"];
output = [photo caption];

კოდი მეორე სტრიქონში სინამდვილეში არ კითხულობს ეგზემპლარის ცვლადს პირდაპირ. სინამდვილეში ის იძახებს მეთოდს სახელად caption. უმეტესობა შემთხვევაში თქვენ არ იყენებთ "get" პეფიქს Objective-C-ში.

სინტაქსი წერტილით

[რედაქტირება]

სინტაქსი წერტილით აცესორებისთივს არის სიახლე Objective-C 2.0-ში, რომელიც არის Mac OS X 10.5-ის ნაწილი.

photo.caption = @"Day at the Beach";
output = photo.caption;

თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ნებისმიერი ამ სტილებს შორის. სინტაქსი წერტილით გამოიყენება მხოლოდ აცესორებისთვის, და არა ზოგადი დანიშნულების მეთოდებისთვის.