შინაარსზე გადასვლა

NewTek LightWave 3D/მოდელის ქვეგანყოფილების დონის შეცვლა

ვიკიწიგნებიდან
1.Layout-ში ჩავტვირთოთ მოდელი, ქვეგანყოფილებიანი ზედაპირებით.
2.ვიმოქმედოთ ღილაკზე Properties. გაიხსნება დიალოგური ფანჯარა Object Properties.
3.ველში Display SubPatch Level შევივიყვანოთ მნიშვნელობა 5. ახლა მოდელი დიდი სიგლუვით გამოისახება(სურ. 280).

4.ველში Display SubPatch Level შევიყვანოთ მნიშვნელობა 0. მოდელი გამოისახება სიგლუვის გარეშე(სურ. 281).