შინაარსზე გადასვლა

NewTek LightWave 3D/მანათობელი ობიექტები

ვიკიწიგნებიდან

1.Lightwave-ში ჩავტვირთოთ საჭირო ობიექტი.
2.გავხსნათ დიალოგური ფანჯარა Surface Editor.
3.სიაში ავირჩიოთ ის ზედაპირი, რომელმაც უნდა გაანათოს.
4.გადავიდეთ Advanced ჩანართზე.
5.ველში Glow Intensity შევიყვანოთ ინტენსივობის მნიშვნელობა 100%.
6.შევასრულოთ მენიუს ბრძანება windows - > Image Process.
7.გაიხსნება ფანჯარა effects.
8.ჩავრთოთ გადამრთველი Enable Glow.
9.ველში Intensity მივუთითოთ მნიშვნელობა 200.
10.Intensity Radius ველში მივუთითოთ მნიშვნელობა 24.