შინაარსზე გადასვლა

Microsoft Visual C Sharp

ვიკიწიგნებიდან

ეს წიგნი დევს კომპიუტერული ტექნოლოგიების თაროზე.

Microsoft Visual C#(Sharp)

პროგრამირების ტექნიკის შესწავლა საკმაოდ საინტერესო საქმიანობაა. ძალიან ბევრი უნდა გავიგოთ მანამდე, სანამ შევძლებთ თუნდაც მარტივი პროგრამების წერას. ამ თავში ჩვენ შევეცდებით მივიღოთ ზუსტად ეს ცოდნა, ჩვენ ავხსნით პროგრამირების ენების როლს და მათ განვითარებას. მათი სრულყოფილების საერთო მიმართულება - საშუალება მისცენ პროგრამისტს, რაც შეიძლება ნაკლები იფიქროს დეტალებზე და კონცენტრაცია გააკეთოს მისზე დასმულ ამოცანაზე. კომპიუტერში პროგრამის შესაყვანად და მის გასაშვებად განხილული უნდა იყოს რაიმე საშუალება და ჩვენ გავნვიხილავთ ორ არსებულ შესაძლებლობას. რაღაც ყურადღება ასევე მიექცევა პროგრამული უზრუნველყოფის გამომუშავებას.თავი I

თავი II