შინაარსზე გადასვლა

HTML/HTML ფონები

ვიკიწიგნებიდან

<body> ტეგს აქვს ორი ატრიბუტი სადაც შეგიძლიათ ფონის მითითება. ფონი შესაძლოა იყოს სურათი, ან ფერი.
Bg ფერი
ეს ატრიბუტი განსაზღვრავს HTML გვერდზე ფონის ფერს. ამ ატრიბუტის მნიშვნელობა შესაძლოა იყოს რიცხვი, RGB მნიშვნელობა, ან ფერის სახელი:

<body bgcolor="#000000">
<body bgcolor="rgb(0,0,0)">
<body bgcolor="black">

ფონი
ფონის ატრიბუტი განსაზღვრავს HTML გვერდის ფონის სურათს. ამ ატრიბუტის მნიშვნელობა არის სასურველი სურათის ბმული. თუ სურათი ბრაუზერის ფანჯარაზე პატარაა, მაშინ ის ავტომატურად გადამრავლდება :

<body background="clouds.gif">
<body background="imeges/clouds.gif">

შენიშვნა!
თუ გსურთ ფონად გამოიყენოთ სურათი, უნდა გაითვალისწინოთ შემდეგი:

  • ძალიან გაზრდის ფონის სურათის გახსნა, გვერდის ჩატვირთვის დროს?
  • სურათის ფონი ლამაზად იქნება გვერდის სხვა სურათებთან მიმართებაში?
  • სურათის ფონი ლამაზად იქნება გვერდის სხვადასხვა ფერის ტექსტთან მიმართებაში?
  • სურათის ფონი ლამაზად იქნება, როდესაც ის გადამრავლებულია გვერდზე?
  • დამალავს ტექსტს სურათის ფონი?

ბაზური ჩანაწერები - სასარგებლო წვრილმანები

[რედაქტირება]

<body> ტეგში Bg ფერი, ფონი და ტექსტის ატრიბუტების ნაცვლად ახლა უკვე გამოიყენება სტილის ფურცლები (CSS).