შინაარსზე გადასვლა

HTML/HTML სიმბოლოების ხასიათი

ვიკიწიგნებიდან

HTML-ში ზოგიერთ სიმბოლოს აქვს სპეციალური მნიშვნელობა, როგორც ნაკლებობის ნიშანი (<), რომლიც განსაზღვრავს HTML-ში ტეგის დაწყებას. თუ გსურთ, რომ ბრაუზერმა ეკრანზე გამოსახოს ეს სიმბოლოები, მაშინ სიმბოლოების აღწერა უნდა ჩასვათ HTML წყაროში.
სიმბოლოების აღწერას აქვს სამი ნაწილი : ამპერსანდი (&), აღწერის სახელი და აღწერის რიცხვი. სიმბოლოების აღწერა სრულდება ; სიმბოლოთი. იმისათვის რომ HTML დოკუმენტში გამოისახოს ნაკლებობის ნიშანი, უნდა დაწეროთ : & l t ; ან & # 6 0 ;
რიცხვების ნაცვლად სახელების გამოყენების უპირატესობა მისი ადვილად დამახხსოვრების საშუალებაა. არახელსაყრელია ის, რომ ყველა ბრაუზერი არ უზრუნველყოფს სახელების აღწერას, მაშინ როდესაც რიცხვების აღწერის უზრუნველყოფა ძალიან კარგია, თითქმის ყველა ბრაუზერში.
შენიშვნა!
აღწერები არიან მთავრულად აქტიურნი.

გაუწყვეტელი სივრცე

[რედაქტირება]

HTML-ში ყველაზე გამოყენებადი სიმბოლოების აღწერა არის გაუწყვეტელი სივრცე.
ჩვეულებრივ HTML ამცირებს სივრცეს ტექსტში. თუ ტექსტში ჩასვავთ 10 ცარიელ სივრცეს HTML წაშლის 9-ს. იმისათვის რომ დაამატოთ სივრცე თქვენს ტექსტში გამოიყენეთ & n b s p ; სიმბოლოს აღწერა.

ყველაზე ხშირად გამოყენებადი სიმბოლოების აღწერა

[რედაქტირება]
ყველაზე ხშირად გამოყენებადი სიმბოლოების აღწერა
რეზულტატი აღწერა აღწერის სახელი აღწერის რიცხვი
გაუწყვეტელი ხაზი & n b s p ; & # 1 6 0 ;
< ნაკლებობის ნიშანი & l t ; & # 6 0 ;
> მეტობის ნიშანი & g t ; & # 6 2 ;
& ამპერსანტი & a m p ; & # 3 8 ;
" ბრჭყალები & q u o t ; & # 3 4 ;
' აპოსტროფი & a p o s ; & # 3 9 ;

ზოგიერთი სხვა ხშირად გამოყენებადი სიმბოლოების აღწერები

[რედაქტირება]
ზოგიერთი სხვა ხშირად გამოყენებადი სიმბოლოების აღწერები
რეზულტატი აღწერა აღწერის სახელი აღწერის რიცხვი
¢ ცენტი & c e n t ; & # 1 6 2 ;
£ ფუნტი & p o u n d ; & # 1 6 3 ;
¥ იენი & y e n ; & # 1 6 5 ;
§ პარაგრაფი & s e c t ; & # 1 6 7 ;
© ლიცენზია & c o p y ; & # 1 6 9 ;
® რეგისტრირებული & r e g ; & # 1 7 4 ;
× გამრავლება & t i m e s ; & # 2 1 5 ;
÷ გაყოფა & d i v i d e ; & # 2 4 7 ;