შინაარსზე გადასვლა

HTML/HTML-ის ფორმატირება

ვიკიწიგნებიდან

როგორ ვნახოთ HTML წყარო

[რედაქტირება]

ოდესმე გინახიათ ვებ გვერდი და გაოცებულხართ?

”ეი! როგორ გააკეთეს ეს?”.

ამ კითხვაზე პასუხის გასაცემად იმოქმედეთ მთავარი მენიუს VIEW(ხედი) მენიუზე და მონიშნეთ SOURCE(წყარო), ან PAGE SOURCE(გვერდის წყარო). ამის შემდეგ გაიხსნება ფანჯარა, სადაც ნაჩვენები იქნება გვერდის HTML კოდი.

ტექსტის ფორმატირების ტეგები

[რედაქტირება]
ტექსტის ფორმატირების ტეგები
ტეგი აღწერა
<b> საზღვრავს გამუქებულ ტექსტს
<big> საზღვრავს დიდ ტექსტს
<em> საზღვრავს ხაზგასმულ ტექსტს
<i> საზღვრავს დახრილ ტექსტს
<small> საზღვრავს პატარა ტექსტს
<strong> საზღვრავს ძლიერ ტექსტს
<sub> საზღვრავს ხელმოწერილ ტექსტს
<sup> საზღვრავს ტექსტის დაწერას ჩვეულებრივზე დაბლა
<ins> საზღვრავს ჩასმულ ტექსტს
<del> საზღვრავს წაშლილ ტექსტს
<s> უარყოფითი. გამოიყენეთ <del>-ის ნაცვლად
strike უარყოფითი. გამოიყენეთ <del>-ის ნაცვლად
<u> უარყოფითი. გამოიყენეთ სტილების ნაცვლად

”კომპიუტერული პროდუქციის” ტეგები

[რედაქტირება]
”კომპიუტერული პროდუქციის” ტეგები
ტეგი აღწერა
<code> საზღვრავს კომპიუტერული კოდის ტექსტს
<kbd> საზღვრავს კლავიატურის ტექსტს
<samp> საზღვრავს უბრალო კომპიუტერულ კოდს
<tt> საზღვრავს ტელეტიპის ტექტს
<var> აღწერს ცვლადებს
<pre> საზღვრავს წინაფორმატირების ტექსტს
<listing> უარყოფითი. გამოიყენეთ <pre>-ს ნაცვლად
<plaintext> უარყოფითი. გამოიყენეთ <pre>-ს ნაცვლად
<xmp> უარყოფითი. გამოიყენეთ <pre>-ს ნაცვლად

ციტირების, ციტატების და განმარტებების ტეგები

[რედაქტირება]
ციტირების, ციტატების და განმარტებების

ტეგები

ტეგი აღწერა
<abbr> განსაზღვრავს აბრევიატურას
<acronym> განსაზღვრავს აკრონიმს
<address> განსაზღვრავს მისამართის ელემენტს
<bdo> განსაზღვრავს ტექსტის მიმართულებას
<blockquote> განსაზღვრავს გრძელ ციტატებს
<q> განსაზღვრავს მოკლე ციტატებს
<cite> განსაზღვრავს ციტირებას
<dfn> განსაზღვრავს განმარტების ტერმინებს