შინაარსზე გადასვლა

Autodesk 3D Studio Max/დანართი/კომბინაცია, ინსტრუმენტების პანელზე არსებული დუბლირებადი ღილაკები

ვიკიწიგნებიდან

ბევრი მომხმარებელი თვლის, რომ ინსტრუმენტების პანელზე არსებული ღილაკების მეშვეობით მუშაობა მოსახერხებელია. ინსტრუმენტების პანელზე გაჩუმების პრინციპით გამოტანილია ყველაზე გამოყენებადი ღილაკები. ინსტრუმენტების ღილაკების გამოყენების მაგივრად ბევრად მოსახერხებელია ღილაკების კომბინაციების გამოყენება. ამის ახსნა ადვილია : თაგუნა საერთოდ გამოიყენება პროექტირების ფანჯრებში სამუშაოდ, ობიექტებზე ოპერაციების შესრულებისათვის. ამ შემთხვევაში იმისათვის რომ ვიმოქმედოთ ინსტრუმენტების პანელზე არსებულ რომელიმე ღილაკზე, ყურადღება პროექტირების ფანჯრიდან უნდა გადავიტანოთ ინსტრუმენტების პანელზე, ეს კი ძალიან არა მოსახერხებელია. იმისათვის რომ ღილაკების ძებნაში არ დავხარჯოთ დრო, აუცილებელია ღილაკების კომბინაციების დამახსოვრება.


მთავარი ინსტრუმენტების პანელი
ღილაკი ღილაკების კომბინაცია
Undo (გაუქმება) Ctrl+Z
Redo (დაბრუნება) Ctrl+Y
Select Object (ობიექტის მონიშვნა) Q
Select by Name (ობიექტების სახელების მიხედვით მონიშვნა) H
მონიშვნის ტიპის არჩევა Ctrl+F
Select and Move (მონიშვნა და გადაადგილება) W
Select and Rotate (მონიშვნა და შემოტრიალება) E
Select and Scale (მონიშვნა და მასშტაბირება) R
Align (გათანასწორება) Alt+A


ეკრანის ქვემონაწილში მდებარე სამართავი ღილაკები
ღილაკი ღილაკების კომბინაცია
Selection Lock Toggle (მონიშვნის ბლოკირება) Space
Toggle Auto Key Mode (ავტოგასაღები) N
Toggle Set Key Mode (გასაღებური კადრების ხელით დაყენება) '
Set Keys (კასაღებების დაყენება) K
Play/Stop Animation (ანიმაციის გაშვება/შეჩერება) /
Previous Frame (ერთი კადრით უკან) ,
Next Frame (ერთი კადრით წინ) .
Go to Start (პირველ კადრზე გადასხვა) Ноmе
Go to End (ბოლო კადრზე გადასვლა) End
Zoom (მასშტაბი) Alt+Z
Min/Max Toggle (პროექტირების ფანჯრის მინიმიზაცია/მაქსიმიზაცია) Alt+W


მუშაობის საერთო პარამეტრები
მოქმედება ღილაკების კომბინაცია
Front (პირდაპირ) პროექტირების ფანჯარაში გადასვლა F
Тор (ზემოდან) პროექტირების ფანჯარაში გადასვლა T
Bottom (ქვემოდან) პროექტირების ფანჯარაში გადასვლა B
Left (მარცხნიდან) პროექტირების ფანჯარაში გადასვლა L
Perspective (პერსპექტივა) პროექტირების ფანჯარაში გადასვლა P
ხედის კამერიდან შექმნა C
ხედის მომხმარებლის მხრიდან შექმნა U
ხედის სინათლის წყაროდან შექმნა Shift+4
სცენაზე პოლიგონების რაოდენობის დათვლა 7
კამერების გამოჩენა/დამალვა Shift+C
გეომეტრიის გამოჩენა/დამალვა Shift+G
ბადის გამოჩენა/დამალვა G
დამხმარე ობიექტების გამოჩენა/დამალვა Shift+H
სინათლის წყაროების გამოჩენა/დამალვა Shift+L
ნაწილაკების სისტემის გამოჩენა/დამალვა Shift+P
ხაზების გამოჩენა/დამალვა Shift+S
მოცულობითი დეფორმაციის გამოჩენა/დამალვა Shift+W