უძველესი ისტორია/სარჩევი/ადამიანის ევოლუცია

ვიკიწიგნებიდან
ნავიგაციაზე გადასვლა ძიებაზე გადასვლა
00%.svg

შესავალი-უძველესი ადამიანები

უძველესი გამოქვაბულის ნახატი ჩიტი, რომელიც აღმოჩენილია თანამედროვე ბრაზილიაში. მსოფლიოს მასშტაბით, ქვაბულის მხატვრობები უამრავ ადგილასაა აღმოჩენილი, მათ შორის, საფრანგეთში, ესპანეთში, ამერიკის კონტინენტზე, გუატემალაში და დომინიკელთა რესპუბლიკაში.

საიდან წარმოიშვა ადამიანი? ცნობილი თეორიის მიხედვით, მილიონი წლების განმავლობაში ადამიანი წარმოიშვა პრიმატისგან, და მერე რა? რა გზა განვლო ადამიანის რასამ ევოლუციიდან პრეისტორიამდე? კარგა ხანია ამ კითხვებზე პასუხებს ეძებენ არქეოლოგები, ანთროპოლოგები და ისტორიკოსები. დღესდღეისობით, ადამიანის წარმოშობის ორი თეორია არსებობს, რომელიც პასუხობენ ზემოთ მოყვანილ კითხვებს: აფრიკული წარმოშობის თეორია და მრავალრეგიონალური წარმოშობის თეორია. განვიხილავთ ორივე თეორიას, მაგრამ მანამდე გავეცნოთ მეცნიერთა იმ მეთოდოლოგიებსა და საშუალებებს, რომლებსაც იყენებენ ამ თეორიების გამოსაკვლელად, შესასწავლად.

პრეისტორია დაყოფლილია სამ ხანობრივ სისტემად, რომელიც დაფუძნებულია ტექნოლოგიურ საშუალებათა განვითარებაზე. პირველი ხანა არის ქვის ხანა, რომელიც თავის მხრივ, იყოფა პალეოლითის ხანად (ძველი ქვის ხანა), მეზოლითის ხანად (შუა ქვის ხანა) და ნეოლითის ხანად (ახალი ქვის ხანა) . ქვის ხანას მოსდევს ბრინჯაოს ხანა, სადაც სამუშაო იარაღები და სხვა აღჭურვილობები მზადდება არა ქვისგან, არამედ სპილენძისა და ბრინჯაოსგან. ბოლო არის რკინის ხანა, როდესაც მეტალურგია განვითარდა. ამ განყოფილებაში, მთელი პრეისტორიის მანძილზე კაცობრიობის ისტორია არის განხილული. სრული და კონკრეტული ინფორმაცია მოცემულია შემდეგ თავებში.

00%.svg

ნაწილი 1- წარმოშობა

ჩასვით მოკლე შინაარსი

00%.svg

ნაწილი 2- აფრიკული წარმოშობის თეორია

ჩასვით მოკლე შინაარსი

00%.svg

ნაწილი 3- მრავალრეგიონალური წარმოშობის თეორია

ჩასვით მოკლე შინაარსი

00%.svg

ნაწილი 4- პალეოლითის ხანა

ჩასვით მოკლე შინაარსი

00%.svg

ნაწილი 5- ნეოლითის ხანა

ჩასვით მოკლე შინაარსი

<<საწყის გვერდზე დაბრუნება