შინაარსზე გადასვლა

უკუპროპაგაციული მოდელი

ვიკიწიგნებიდან

ეს წიგნი დევს კომპიუტერული_ტექნოლოგიების თაროზე.

აქ მოყვანილია ხელოვნური ნეირონული ქსელის უკუპროპაგაციული მოდელის აღწერილობა, მისი გამოთვლის დეტალები და დაწვრილებითი განხილვა მისი პროგრამული იმპლემენტაციის Objective-C ენაზე.

სარჩევი

[რედაქტირება]