პედაგოგიკის ისტორია

ვიკიწიგნებიდან

წიგნში გაშუქებულია პედაგოგიკის ისტორიიის სასწავლო პროგრამით გათვალისწინებული საკითხები. იგი ოთხი ნაწილისაგან შედგება: საზღვარგარეთული, რუსული, ქართული და საბჭოთა პედაგოგიკის ისტორია. მეოთხე ნაწილის ბოლო თავი ეძღვნება სახალხო განათლებას საზღვარგარეთის სოციალსტურ ქვეყნებში. ნაშრომი სახელმძღვანელოდ გამოადგებათ როგორც პედაგოგიური ინსტიტუტებისა და უნივერსიტეტის სტუდენტებს, ისე პედაგოგიური სასწავლებლების მოსწავლეებს.წიგნი დაეხმარება ზოგადსაგანმანათლებლო და პროფესიული სკოლების მასწავლებლლებს პედაგოგიკური მემკვიდრეობის შესწავლასა და წარსულის ღირსეული გამოცდილების პრაქტიკულად გამოყენებაში.