შინაარსზე გადასვლა

ლათინური ენა/გაკვეთილი 9/სიტყვები

ვიკიწიგნებიდან

სვეტი 1

სვეტი 2

1

nimium

ბევრი, გადაჭარბებული, უზომოდ

2

nimis

ბევრი, გადაჭარბებული

3

enim

ვინაიდან რადგან

4

uter

ერთერთი (ორიდან)

5

unus

ერთი, ცალი

6

ullus

ნებისმიერი

7

totus

მთელი, სრული

8

solus

მარტო

9

nullus

არცერთი

10

neuter

არც ერთი (ორიდან)

11

alter

სხვა (ორიდან ერთი)

12

alius

სხვა

13

iste, ista istud

ის (ახლოს მოსაუბრესთან)

14

ille, illa, illiud

ის, ყოფილი

15

hic, haec, hoc

ეს, აქ მყოფი, აქაური, ჩვენი, მოცემული

16

studium

დაჟინება, მონდომება, აქტიური მონაწილეობა, ვნება, მიდრეკილება

17

morbus

დაავადება

18

locus

ადგილი, თანამდებობა, პოზიცია, საცხოვრებელი, თემა, დამოკიდებულება