შინაარსზე გადასვლა

ლათინური ენა/გაკვეთილი 7/სიტყვები

ვიკიწიგნებიდან

ლათინური

ქართული

1

neco, necare, necavi, necatum

მოკვლა, დაღუპვა

2

audeo, audere, ausus sum

სურვილი, გეთაყვა

3

sub

ქვეშ, ახლოს

4

post

შემდეგ, უკან

5

novus

ახალი

6

uxor, uxoris

ცოლი

7

terra

დედამიწა, მიწა, ქვეყანა

8

tempus, temporis

დრო, მოვლენა

9

rex, regis

მეფე

10

regina

დედოფალი

11

pax, pacis

მშვიდობა

12

nomen, nomini

სახელი

13

mos, moris

ჩვეულება, ადათი, თვისება

14

littera

ასო (ანბანის)

15

labor, laboris

სამუშაო

16

homo, hominis

ადამიანი

17

corpus, corporis

ტანი, სხეული

18

civitas, civitatis

მოქალაქეობა, მოქალაქეები

19

carmen, carmenis

სიმღერა, პოემა

20

amor, amoris

სიყვარული