შინაარსზე გადასვლა

ლათინური ენა/გაკვეთილი 6/სიტყვები

ვიკიწიგნებიდან

ლათინური

ქართული

1

tolero, tolerare, toleravi, toleratum

წაღება, დაჭერა, გადატანა, მოთმენა

2

possum, posse, potui

შეძლება

3

quare

ამიტომ, ამრიგად

4

nunc

ახლა

5

ibi

იქ

6

ubi

სად

7

vester, vestra, vestrum

თქვენი

8

secundus

შემდეგი, მეორე, სხვა, მეორე ხარისხოვანი

9

salvus

ხელშეუხებელი, დაუზიანებელი

10

plenus

სავსე, სრული, გაბერილი, სქელი, ორსული, ძლიერი, მდიდარი, დამძიმებული, დატვირთული

11

perpetuus

უწყვეტი, შერწყმული, მუდმივი, უცვლელი

12

vitium

ნაკლი, დანაშაული, უარყოფითი ზემოქმედება, დეფექტი, ცუდი ნიშანი

13

tyrannus

ტირანი

14

liber

წიგნი

15

insidiae

ჩასაფრება, ინტრიგა, მახე

16

discipulus

მოსწავლე

17

deus

ღმერთი

18

dea

ქალღმერთი