შინაარსზე გადასვლა

ლათინური ენა/გაკვეთილი 5/სიტყვები

ვიკიწიგნებიდან

სვეტი 1

სვეტი 2

1

supero, superare, superavi, superatum

ასვლა, ამაღლება, აღმატება, გადალახვა, დაპყრობა

2

remaneo, remanere, remansi, remansum

დარჩენა

3

culpo, culpare, culpavi, culpatum

დადანაშაულება, ბრალდება

4

ceno, cenare, cenavi, cenatum

სადილობა

5

tum

მაშინ, შემდეგ

6

satis

საკმარისი

7

quando

როდის

8

heri

გუშინ

9

cras

ხვალ

10

propter

ახლოს, გამო, საშუალებით

11

igitur

ამ შემთხვევაში, ამრიგად, აქედან გამომდინარე

12

sanus

ჯანმრთელი, სოლიდური

13

pulcher

ლამაზი

14

liber

თავისუფალი

15

verbum

სიტყვა

16

gloria

დიდება

17

culpa

ბრალი, ნაკლი, დამნაშავე

18

caelum

ცა

19

animus

სული, აზრი, ბუნება, ხასიათი, გულადობა

20

adulescentia

ახალგაზრდობა