შინაარსზე გადასვლა

ლათინური ენა/გაკვეთილი 4/სიტყვები

ვიკიწიგნებიდან

სვეტი 1

სვეტი 2

1

basium

კოცნა

2

bellum

ომი

3

consilium

საბჭო, თათბირი

4

cura

ზრუნვა, მოვლა, მკურნალობა

5

donum

საჩუქარი

6

exitium

დაღუპვა

7

mora

შეყოვნება, შეჩერება

8

oculus

თვალი

9

officium

სამსახურის გაწევა, პატივის ცემის გამოხატვა, თანამდებობა

10

otium

თავისუფალი დრო, დასვენება

11

periculum

ცდა, ხიფათი, რისკი

12

remedium

წამალი, საშუალება

13

bellus

კარგი, კეთილი, სასიამოვნო

14

humanus

ადამიანური, ადამიანისთვის დამახასიათებელი

15

malus

ცუდი, უშნო, სუსტი, უვარგისი, უმნიშვნელო

16

parvus

პატარა, მცირე, სუსტი

17

stultus

სულელი

18

verus

ჭეშმარიტი, ნამდვილი, სამართლიანი, მართალი

19

iuvo (adiuvo), iuvare, iuvi, iutum

დახმარება