შინაარსზე გადასვლა

ლათინური ენა/გაკვეთილი 3/სიტყვები

ვიკიწიგნებიდან

სვეტი 1

სვეტი 2

1

ager, agri

მიწა, ტერიტორია, ველი, ფერმა

2

agricola

გლეხი, მიწათმოქმედი

3

amica, amicus

მეგობარი

4

femina

ქალი

5

filia

ქალიშვილი

6

filius

ვაჟი

7

numerus

რიცხვი

8

populus

ხალხი

9

puer

ბიჭი

10

sapientia

გონიერება, სიბრძნე, ცოდნა

11

vir

კაცი

12

avarus, avara

ხარბი, ძუნწი

13

paucus, pauca

ცოტა

14

hodie

დღეს

15

semper

ყოველთვის

16

habeo, habere, habui, habitum

ქონა

17

satio, satiare, satiavi, satiatum

დაკმაყოფილება, გაძრომა,