შინაარსზე გადასვლა

ლათინური ენა/გაკვეთილი 2/სიტყვები

ვიკიწიგნებიდან

სვეტი 1

სვეტი 2

1

fama

ჭორი

2

forma

ფორმა, იერსახე, ესკიზი

3

fortuna

ბედი, იღბალი

4

ira

ბრაზი

5

nauta

მეზღვაური

6

pecunia

ფული

7

poena

სასჯელი

8

porta

კარიბჭე

9

puella

გოგო

10

sententia

აზრი, შეხედულება, გადაწყვეტილება, ხმა (კენჭისყრაში)

11

sed

მაგრამ

12

sine

გარეშე

13

patria

ქვეყანა, სამშობლო

14

poeta

პოეტი

15

rosa

ვარდი

16

vita

სიცოცხლე

17

antiqua

ძველი

18

magna

დიდი

19

mea

ჩემი

20

multa

ბევრი

21

tua

შენი

22

et

და (კავშირი)

23

est

არის