თარგი:ახალი რჩეული 6

ვიკიწიგნებიდან
Hyper Text Markup Language
Hyper Text Markup Language
  • HTML ითარგმნება, როგორც ჰიპერ ტექსტის მარკირებული ენა (Hyper Text Markup Language).
  • HTML ფაილი არის პატარა მარკირებული ტეგებისგან შემდგარი ტექსტური ფაილი.
  • მარკირებული ტეგები ბრაუზერს გადასცემენ გვერდის ეკრანზე გამოტანის ინფორმაციას.
  • HTML ფაილს აქვს html, ან htm გაფართოვება.
  • HTML ფაილის შექმნა შესაძლებელია უბრალო ტექსტური რედაქტორით.

თუ მუშაობთ ოპერაციულ სისტემა Windows-ზე, გახსენით Notepad.
თუ მუშაობთ ოპერაციულ სისტემა Mac-ზე, გახსენით SimpleText.
OSX-ში დაიწყეთ ტექსტის რედაქტირება და შეცვალეთ შემდეგი პარამეტრები : მენიუში Format (ფორმატი) Plain text(მარტივი ტექსტი)-ის მაგივრად მონიშნეთ Rich text (რთული ტექსტი). შემდეგ გახსენით Text Edit(ტექსტის რედაქტირება) მენიუს ქვემოთ მდებარე Preferences(პარამეტრები) ფანჯარა და მონიშნეთ Ignore rich text commands in HTML files (რთული ტექსტის ბრძანებების იგნორირება HTML ფაილებში). HTML კოდი არ იმუშავებს, თუ ამ პარამეტრს არ შეცვლით. (წაიკითხე/ამობეჭდე/PDF)