ვიკიწიგნები:ბიუროკრატები

ვიკიწიგნებიდან

ბიუროკრატი ვიკიწიგნებში არის მონაწილე, რომელიც აღჭურვილია უფლებით პიროვნებას მიანიჭოს ვიკიწიგნების ადმინისტრატორის სტატუსი მისი განცხადებისა და საზოგადოების გამოკითხვის შედეგების საფუძველზე. ბიუროკრატს ასევე შეუძლია ბოტის სტატუსის მინიჭება და მომხმარებლისთვის სახელის გადარქმევა (მომხმარებლის სურვილით). ბიუროკრატს არა აქვს ადმინისტრატორის სტატუსის ჩამორთმევის უფლება. ბიუროკრატის უფლება-მოვალეობების შესახებ გაეცანით სტატიას ინგლისურ ენაზე. ბიუროკრატებს არა აქვთ არავითარი პრივილეგია პროექტის მართვაში და არა აქვთ უფლება ვინმეს თავს მოახვიონ თავისი მოსაზრებები.

ამჟამად ქართულ ვიკიწიგნებში ბიუროკრატი არ გვყავს.