შინაარსზე გადასვლა

დახმარება:სახელთა სივრცე

ვიკიწიგნებიდან

ვიკიწიგნებში გვერდის სახელები ორი ნაწილისგან შედგება: არასავალდებულოდ სახელთა სივრცე და სათაური. მაგალითად ამ გვერდის სახელია [[თარგი:სახელთა სივრცე:სახელთა სივრცე]], ასე რომ იგი არის თარგი:სახელთა სივრცე სახელთა სივრცე. თუ სახელში არაა ორი წერტილი, მაგალითად [[მაგალითი]], მაშინ იგი მთავარ სახელთა სივრცეშია.

ყოველ ვიკის, რომელიც მედიავიკის პროგრამულ უზრუნველყოფას იყენებს, აქვს 16+2 სახელთა სივრცეები: მთავარი სახელთა სივრცე, სადაც გვერდების სახელებს არ აქვთ პრეფიქსები, 15 დამატებითი სახელთა სივრცეები, ყოველი თავისი პრეფიქსით, და ორი ფსევდო სახელთა სივრცე. ერთერთი მათგანია პროექტის სახელთა სივრცე, რომელიც პრეფიქსად პროექტის სახელს იყენებს (განსხვავდება {{ns:4}} ქვემოთ). ზოგ პროექტს კი დამატებითი სახელთა სივრცეები აქვთ.

შენიშვნა: სახელთა სივრცეების პრეფიქსები არ უნდა შეგეშალოთ ენათშორის ბმულებში.

თუ გვერდის სახელი შეიცავს ორ წერტის, მაგრამ სათაურის საწყისი ნაწილი არაა ერთერთი განსაზღვრული სახელთა სივრციდან, მაშინ ეს გვერდი ჩაითვლება მთავარი სახელთა სივრცის.

სახელთა სივრცეების გამოყენება

[რედაქტირება]

სახელთა სივრცეები სხვა ყველაფრის გარდა საშუალებას იძლევა გვერდების სინაარსობრივი დაყოფისთვის.

ძირითადია მთავარი სახელთა სივრცე. სხვა სახელთა სივრცეები, რომლებიც ასევე მნიშვნელოვანია მომხმარებლებისთვის, ვინც მხოლოდ კითხულობს, არის:

  • სურათის სახელთა სივრცე (სურათების სრული ზომით სანახავად)
  • კატეგორიების სახელთა სივრცე (ნავიგაციისთვის)
  • გახმარების და პარამეტრების გვერდები

ნაგულისხმევად, ძიება და ნებისმიერი გვერდის ფუნქცია არის მთავარი სახელთა სივრცისთვის, ვინაიდან იერსახე განკუთვნილია მომხმარებლებისთვისაც ვინც არ არის რედაქტორები.

  • ძიების გამოყენება შეიძლება სახელთა სივრცეების ნებისმიერ ნაკრებზე.

შესაძლოა გვერდების იერსახის შეცვლა სახელთა სივრცის მიხედვით.

სახელთა სივრცეების სია

[რედაქტირება]

ორი ფსევდო სახელთა სივრცე, მთავარი სახელთა სივრცე და 15 დამხმარე სახელთა სივრცეები ვიკიწიგნებში ქვემოთაა ჩამოთვლილი:

ცვლადები ალტერნატიული სინტაქსი სახელი, ყველა გვერდის ბმული შენიშვნები
{{ns:-2}} {{ns:Media}} "მედია" ფსევდო-სახელთა სივრცე სურათებისთვის და სხვა ფაილებისთვის, სურათის სახელთა სივრცესთან განსხვავება ქვემოთ იხილეთ.
{{ns:-1}} {{ns:Special}} სპეციალური ფსევდო-სახელთა სივრცე სპეციალური გვერდებისთვის
  : მთავარი მთავარი სახელთა სივრცე, უპრეფიქსო, ან ორი წერტილით, თუ გვერდი თარგად გამოიყენება
{{ns:1}} {{ns:Talk}} განხილვა იხილეთ დახმარება:განხილვა ამისთვის და შემდეგი კენტად დანომრილი სახელთა სივრცეებისთვის
{{ns:2}} {{ns:User}} მომხმარებელი შესულ მომხმარებლებს (სია: სპეციალური:Listusers) აქვთ მიმხმარებლის საშინაო გვერდი მომხმარებელი:მიმხმარებლის სახელი (სისტემის მიერ მომხმარებლის სახელი ამ გვერდთანაა დაკავშირებული); მისი გამოყენება მომხმარებელს შეუძლია საკუთარ თავზე ინფორმაციის მოსაწოდებლად და თავის სტატიებზე ბმულების გასაკეთებლად. დაურეგისტრირებელი მომხმარებლების გვერდის მისამართი მათი IP მისამართია.
{{ns:3}} {{ns:User_talk}} მომხმარებლის განხილვა  
{{ns:4}} {{ns:Project}} ვიკიწიგნები პროექტის სახელთა სივრცე არის პროექტთან დაკავშირებული მასალებისთვის, როგორიცაა სახელმძღვანელოები, დისკუსიები და ა.შ. იხილეთ ასევე დახმარების სახელთა სივრცე
{{ns:5}} {{ns:Project_talk}} ვიკიწიგნები განხილვა  
{{ns:6}} {{ns:Image}} ფაილი სურათები და სხვა ატვირთული ფაილები, სურათების აღწერით (სია: სპეციალური:Imagelist)
{{ns:7}} {{ns:Image_talk}} ფაილის განხილვა  
{{ns:8}} {{ns:MediaWiki}} მედიავიკი სისტემური შეტყობინებები, რომლის დარედაქტირებაც მომხმარებლებს შეუძლიათ, ან თუ დაცულია, ადმინისტრატორებს.
{{ns:9}} {{ns:MediaWiki_talk}} მედიავიკის განხილვა  
{{ns:10}} {{ns:Template}} თარგი ნაგულისხმევი სახელთა სივრცე თარგებისთვის: ვიკიტექსტის კოდი, {{სახელი }} მიუთითებს და შეიცავს თარგი:სახელი
{{ns:11}} {{ns:Template_talk}} თარგის განხილვა  
{{ns:12}} {{ns:Help}} დახმარება როგორც წესი გამოიყენება მედიავიკის სახელმძღვანელოებისთვის.
{{ns:13}} {{ns:Help_talk}} დახმარების განხილვა  
{{ns:14}} {{ns:Category}} კატეგორია ყოველი გვერდი (Special:კატეგორიები) ასახავს გვერდების კატეგორიებს, ყოველი კატყეგორიის გვერდი ასახავს გვერდებს, რომლებიც მოცემულ კატეგორიას ეკუთვის. შესაძლოა ასევე მოცემული იყოს დამატებითი ტექსტი.
{{ns:15}} {{ns:Category_talk}} კატეგორიის განხილვა  

სპეციალური სახელთა სივრცეები

[რედაქტირება]

მთავარი სტატია: დახმარება:სპეციალური გვერდები

სახელთა სივრცე "სპეციალური:" შეიცავს "სპეციალურ გვერდებს", რომლებიც შექმნილია პროგრამის მიერ. მაგალითად სპეციალური:ბოლო ცვლილებები.

მორგებული სახელთა სივრცეები

[რედაქტირება]

პროექტს შეიძლება ჰქონდეს დამატებითი სახელთა სივრცეები, თუ ამას პროექტის სპეციფიკა საჭიროებს. ვიკიწიგნებში ასეთი სახელთა სივრცეა თარო, რომელიც წიგნების თაროებისთვის გამოიყენება.