შინაარსზე გადასვლა

გაერთიანებული ანგარიშის მდგომარეობა

გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში რათა შეამოწმოთ მოხდა თუ არა თქვენი ანგარიშების სრულად გაერთიანება.

დაწვრილებით გაერთიანებული ანგარიშის შესახებ (ინგლისურ ენაზე)