ნებართვის შეცდომა

Jump to navigation Jump to search

თქვენ არ გაქვთ ამ მოქმედების - „ამ გვერდის წაშლა“ განხორციელების ნებართვა შემდეგი მიზეზის გამო:

მოთხოვნილი მოქმედების შესრულება შეუძლიათ მომხმარებლები ჯგუფებიდან ერთერთში მყოფ მომხმარებლებს.